Đang tải... Vui lòng chờ...
Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI VÀ THỰC PHẨM BÌNH ĐỊNH

Năm 1996 được thành lập theo chủ trương của UBND Tỉnh Bình Định. Trên cơ sở Xí nghiệp muối I-ốt Mỹ Quang, một đơn vị trực thuộc Công ty Dược TTBYT Bình Định được tách ra để thành lập Công ty TNHH MTV Muối Bình Định, 100% vốn của Bidiphar, tổ chức sản xuất kinh doanh và hạch toán độc lập hoạt động theo luật doanh nghiệp. Đến ngày 01 tháng 01 năm 2013 đơn vị được UBND Tỉnh cho phép thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI VÀ THỰC PHẨM BÌNH ĐỊNH

Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
Lượt truy cập